Lazersiz Doğal Bir Dövme Silme Yöntemi
Dünya Çapında Yaygın Bir Lazersiz Dövme Silme Sistemi
Rengini soldurtmuyoruz… Siliyoruz!
Tescilli İsviçre Formülü (Patent Başvurusu yapılmış)
Çığır Açan, Yenilikçi Alman ve İsviçre Ustalığı

DÖVME SİLME UYGULAMASI NE DEMEKTİR?

CİLDİN DOĞAL RET TEPKİSİNİ KULLANARAK DÖVME SİLME YÖNTEMİ

Dövme silme yöntemimizde cildin doğal ret tepkisini ve iyileşme sürecini kullanarak dövmeyi vücuttan tamamen siliyoruz. Bir kalıcı makyaj cihazı ile küçük daireler şeklinde cildin en üst tabakasının en fazla 0.3 mmlik kısmını uzaklaştırıyoruz. Çemberler arasında bir cilt köprüsü bırakıyoruz. Çünkü bu, büyük alanlarda işlem yapmaya göre, ciltte skar bırakma riskini önemli ölçüde azaltır.

Laktik asit bazlı, patentli silme sıvısı SKINIAL-EX, işlem yapılmak istenen bölgeye uygulanır. Bu sıvı yavaşça dövme boyasının içinden geçer. Sıvı pigmentlerin içinden geçerken o zamana kadar renk moleküllerini kapsülleyen makrofajlarla etkileşime geçer. Sıvıyla etkileşen makrofajlar güçlerini kaybedip renk pigmentlerini serbest bırakırlar. O zamana kadar makrofajlarla sarmalanmış mürekkep partikülleri açıkta kalınca vücut tarafından yabancı unsur olarak algılanır ve doğrudan kabuklanmanın oluşacağı cilt yüzeyine doğru itilir. Oluşan kabuk birkaç gün sonra kuruyup dökülür. İşlem gören alan birkaç haftada tamamen iyileşir. Laktik asit temelli işlemler hakkında daha fazla bilgi alınız.

Skinial dövme silme işleminden 8-10 hafta kadar sonra cilt köprülerinde kalan mürekkebi silmek için yeni uygulama yaparak işleme devam edilir ve tüm dövme silinene kadar uygulama tekrarlanır. İşlem yapılan bölge, sonrasında cildin orijinal rengine döndüğünde, aynı alana yeni dövme yapılabilir.

SKINIAL UYGULAMASI NE AVANTAJLAR SUNAR?

Tüm renkleri silebiliriz

Tüm renk ve renk kombinasyonlarını bu lazersiz dövme silme yöntemimizle silebiliriz.

Bu işlem dövme boyası ile sınırlı olmayıp ciltteki tüm yabancı unsurları çıkarmaya yarar. Neredeyse tüm vakalarda, uygulama yapılan alandaki boyayı çıkarabiliriz.

Daha az seansta işlem

Lazer yöntemine kıyasla, Skinial ile yapılan silme işlemi seansı büyük ölçüde daha az sayıdadır.

Dövme silmenin bir sınıfı olan küçük dövmelerde (16 cm kareye kadar olan) biraz da biçime bağlı olarak, genelde 3 ila 4 seans gereklidir. Bu yüzden bizim dövme silme uygulamamız lazerle dövme silme yönteminden açıkça daha ucuzdur.

Vücutta kalıntı bırakmaz

Dövme mürekkebi derinin yüzeyinden vücudu terk eder.

Dövme mürekkebi derinin yüzeyinden vücudu terk eder ve silme sıvısı vücudun doğal metabolizması tarafından saatler içinde tamamen ayrıştırılır. Vücutta hiçbir kirletici madde kalmaz!

Daha az acıtır

Skinial ile yapılan dövme silme işlemi dövme yaptırmaktan çok daha az acıtır.

Skinial ile yapılan dövme silme işlemi dövme yaptırmaktan çok daha az acıtır.

İŞLEM PROSEDÜRÜ

UYGULAMA NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR

Neredeyse her zaman tek bir dövme silme uygulamasıyla, dövmenin türü veya kalitesi fark etmeksizin, üzerinde çalıştığımız alandaki dövme mürekkebini öncesi/sonrası fotoğraflarında gördüğünüz gibi çıkarabiliriz. Yaralanma riskini düşürmek için 0.5 cm – 1.3 cm çaplı birkaç küçük alanı (veya noktayı) tedavi ederiz.

Açıkça görüldüğü gibi, derinin sadece üst tabakası alınmıştır. Bu yüzden sadece o noktada bir sıyrık var gibi görünmektedir.

Silinen dövme, ikinci fotoğrafta hala görünür haldedir. İşlem yapılan noktaya Skinial-EX silme sıvısı uygulandıktan sonra mürekkep, vücut tarafından reddedilir ve gelişen yaranın içine gömülmeye başlar.  (Yeni geliştirilmiş, patent başvurusunda bulunulmuş Skinial-EX silme sıvımız yaklaşık % 19.5 konsantrasyonlu laktik asit temellidir.)

Süreç Skinial ScarCare kremi kullanılarak görülür şekilde hızlandırılabilir. Bu ürün cildi nemlendirir ve zengin iyileştirici aktif içeriklerle cildin iyileşme sürecine takviyede bulunur.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

ÖNCESİ-SONRASI FOTOĞRAFLARI

Aşağıda işlem sonucunun tipik örneklerini göreceksiniz. Her Skinial Stüdyosu, ücretsiz danışma sırasında size yüzlerce öncesi-sonrası fotoğrafı gösterebilir.

NASIL SONUÇLAR BEKLENMELİDİR?

Müşterilerin dövme silme beklentileri genellikle çok yüksektir. Her boyutta ve her yerdeki dövmenin silinebileceğini ve derinin dövme yapılmadan önceki aynı haline kavuşacağını düşünürler. Bu beklenti hiçbir silme yöntemi tarafından garanti edilemez. Hiçbir dövme silme yöntemi yara izi riski taşımama garantisi veremez. Yara izi riski, dövme silme metodundan çok kişinin cilt ve genetik karakteristiğine bağlıdır.

Deri, kolayca silinebilen duvardaki bir grafitiden farklı olarak canlı bir organdır. Bu yüzden herkesin cildi farklı tepki gösterir. Bir metre mesafeden baktığınızda dövmeyi hiç göremiyorsanız bu iyi bir sonuç olarak kabul edilir. Skinial dövme silme işlemine başlamadan önceki detaylı konsültasyonumuzda sizin beklentilerinizi ve makul sonuçları konuşuyoruz.

Sildiğimiz dövmelerin hemen hiçbirinde önceki dövmeyi çıplak gözle tanıyamazsınız. Küçük bir dövmenin tamamen silinmesi için 2-3 seans gereklidir ve cildin Skinial dövme silme işleminden sonra tamamen normal haline gelmesi 9-12 ayı bulur. Bu, her işlem arasında 8 ila 10 hafta süren iyileşme süresini beklemekten kaynaklanır. Vücut, son işlemden sonra oluşan kızarıklığın geçmesi için genelde daha fazla zamana ihtiyaç duyacaktır. Daha geniş bir dövme, silinmesi için açıkça daha fazla süre gerekecektir. Dövme ne kadar büyükse, yara izi riski de o kadar fazladır.

NE TÜR RİSKLER BARINDIRIR?

Skinial dövme silme işleminden sonra, dövme mürekkebinin görünür kalması çok nadirdir. Ancak, doğal ret tepkisinin sadece kısmen çalışacağı ve boyanın ciltte kalabileceği bazı sebepler bulunmakta. Bu tip vakalarda dövmedeki mürekkep miktarı o kadar fazla ki boyanın sadece bir kısmı cildin refleksi ile derinin yüzeyine itilebilir.
Dövmenin derinin çok derinine uygulanması ve bu yüzden sıvının pigmente ulaşmasının imkansız olması da başka bir nedendir. Dövme, profesyonel bir dövmeci tarafından yapıldıysa bu pek görülmez. Ayrıca ilaçların, uyuşturucuların ve lokal anestetiklerin etkisi, dövme mürekkebinin yüzeye itilmesini azaltabilir.
Daha önce lazerle tedavi edilmiş bir dövme özel bir durum teşkil eder. Cildin bağdokusunun durumuna bağlı olarak, deri doğal ret fonksiyonunu lazer işleminden dolayı kaybetmiş olabilir. Durumun bu olduğunu veya bundan dolayı ret tepkisinin oluşmadığını saptamak zordur.
Bazı insanlarda sadece birkaç lazer tedavisinden sonra tamamen yaralı bir derialtı dokusu olabilir ve bazıları da 10 lazerle silme tedavisinden sonra bile iyi işleyen ret kabiliyetine sahip olabilir. Durumun ne olduğunu belirlemek için, tek bir çemberlik uygulama yapma veya yama testinin beklenmesi tavsiye edilir.
Bir tıbbi araştırmaya göre, nüfusun %5’i hipertrofik yara izleri taşımaya meyillidir. Yaşlılardan çok gençlerin, erkeklerden çok da kadınların hipertrofik yaraları olması daha muhtemeldir.
Temel olarak her dövme, pigment rahatsızlığına ve mikroskopik yaralara neden olabilecek kalıcı bir deri zedelenmesidir. Dövmelerin %20’sinde, silme işleminden önce yaralanma görmek mümkündür.
Lazersiz dövme silmenin optimal amacı silme işlemi ile normal cildin görsel izlenimine olabilecek en yakın görüntüyü elde etmektir. Cilt tipi, dövmenin yeri, müşterinin yaşı, ve müşterinin genel sağlık durumuna (sigara içen, uyuşturucu kullanan, sık alkol tüketen vb.) bağlı olarak istenen sonucu elde etmek için iyileşme fazı daha uzun (1 yıla kadar) olabilir. Lazer yöntemine kıyasla, Skinial yönteminde yara oluşması ve pigment bozukluğu riski çok daha azdır.

YAN ETKİLER NELERDİR?

Dövme silme işleminden sonra, cilt yenilenmesi birçok faktörden etkilenir. Prensipte, genel sağlık durumu ve bağışıklı sistemi dışında düzgün iyileşmeden sorumlu genetik faktörler de vardır. Düzgün iyileşme için faktörler:

Genellikle istenmeyen yan etkiler müşterilerin sonrası bakım talimatlarına uymamasından dolayı ortaya çıkar.

 • Herhangi bir formda ultraviyole radyasyonu,
 • mekanik uyarıcılar (giysilerin sürtmesi, yaranın erken kazınması vb.),
 • yaranın bakımı ve hijyeni,
 • uyuşturucu kullanımı,
 • çok erken egzersiz veya
 • uygulama yapılan alanlardaki mekanik stres

yaralara ve iltihaba neden olabilir. İşlemin kendisi iltihaba neden olmaz çünkü işlem tam hijyenik koşullarda uygulanır.

Geniş dövmelerin silinmesinde yara oluşma riski küçük dövmelerin silinmesine oranla daha yüksektir.
Yan etkilerden kaçınmak için her müşterimizle tedavi sonrası bakım talimatları detaylıca açıklamaktayız. Bu talimatlar yerine getirilirse öncesi/sonrası fotoğraflardan da görüleceği üzere yan etkiler çok nadir ortaya çıkar.

UYGULAMA YAPILAN YERİN SONRASI BAKIMI

DİKKATLE OKUYUNUZ
 • Lütfen dövme silme işleminden sonra uygulama yapılan alanı iki ila üç gün kuru tutun ve koruyun. Uygulama yapılan alan SUDAN UZAK TUTULMALIDIR. Tedavi edilen alanın etrafını temiz tutun. Tedavi edilen alanın üstü giysiyle kapatılmışsa, alanın hava alıp kuruması için ilk fırsatta kıyafet çıkarılmalıdır.

 • Uygulama yapılan alanı tamamen iyileşme olana kadar güneşten koruyun!

 • İyileşme süresi boyunca dışarıdayken uygulama yapılan alanın üstünü örtün. Kabuk düştükten sonra lütfen yüksek koruma faktörlü veya çinkolu güneş kremi kullanın ya da üstünü örtün. Sonrası bakım içinde bunu yapmanız, vücudu enfeksiyondan ve/veya yaralanmadan korumak için çok önemlidir. Güneşe maruz kalmak enfeksiyona ve ciddi hipertrofik yaralanmaya yol açabilecek iltihaplara neden olabilir.

 • İyileşme sürecinde sorunlarla karşılaşmamak için kabuklara gerektiğinden fazla dokunmayın veya alanı kaşımayın. Hiçbir şekilde kabuğu yolmaya çalışmayın çünkü bu enflamasyon riskini arttırır.

 • Uygulama yapılan alanı her fırsatta havalandırın. Böylece kabuk daha çabuk kuruyup düşecek ve uygulama alanı daha çabuk iyileşecektir. Sürtünmeyi azaltmak ve kabuğu bütün tutmak için tedavi edilen alanı sıkı ve aşındırıcı giysilerle örtmeyin. Dövme silme işlemi sonrası bakımın bir parçası olarak bol giysiler tavsiye edilmektedir.

 • Kabuk düştükten sonra olabilecek en iyi sonucu almak için lütfen Skinial stüdyonuzca size verilmiş Skinial Scar Care kremini her gün kullanın.

 • Tedavilerin arasında ve kabuk düştükten sonra derinin görünüşü normal olabilir. Ancak, deri altındaki alanın yeteri kadar iyileşmesi için tedaviler arasında en azından 6 ila 8 hafta arasında beklemenizi öneriyoruz.

 • Tedavi edilen alandaki yoğun kızarıklık iyileşme süreci içinde normaldir ve en geç birkaç ay içinde gözden kaybolur.

 • Son dövme silme işleminden sonra, şayet sonrası bakımı belirtildiği gibi yapılmışsa işlem yapılan alan yaklaşık altı ay içinde tamamen iyileşecektir.