Dövme ve kalıcı makyaj mürekkeplerinin sağlık için oluşturduğu risk ile ilgili olarak;

Artan bir sıklıkta ve netlikte ortaya konduğu üzere silme için kullanılan yöntemden bağımsız olarak silme sırasında yan etkilerin ortaya çıkışı, kullanılan mürekkebin kalitesiyle doğrudan ilişkilidir.

Neredeyse hiçkimse kendi vücudunda bulunan dövmede kullanılan pigment hakkında, ne içerdiği ve nereden geldiği konusunda bilgi sahibi değildir. Çoğunlukla dövme veya kalıcı makyajı yapan kişiler bile bu bilgiden yoksundur. Şurası çok açık ki; işlem üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra cilde ne tür boya enjekte edildiğini ortaya çıkarmak neredeyse imkansızdır. Buna ek olarak, Bochum St Josef Hastanesi Kozmetik İlaç ve Cerrahi ve Kozmetik Dermatoloji bölümünden Dr. Klaus Hoffman’a göre, mevcut her somut bir riski beraberinde getirmektedi. Çünkü “cilde enjekte edilen boyanın yüzde altmış ile sekseni dövmede değil, vücudun başka yerlerinde toplanmaktadır.” (1). Nadiren herhangi bir boya için AB Kozmetik Yönetmenliğinin gerektirdiği Güvenlik Bilgi Formları sağlanmaktadır. Resmi görevliler regülasyonlara uyumla ilgili denetimleri ya hiç yapmamakta ya da çok nadiren yapmaktadır. Almanyadaki Risk Değerlendirme Kurumu BfR resmi bir beyanında “Klügl (2010) tarafından yapılan çalışmanın sonucuna göre dövme yapanların üçte ikisinde dövme kaynaklı bir cilt sorunu ortaya çıkmıştır ve bunların yüzde altısında bu problemler kronikleşmiştir.” (“).